LP/2020/470 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: