LP/2020/47 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Medzinárodné právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 02214/2020/ORD-001
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/47
Dátum začiatku MPK: 04.02.2020
Dátum konca MPK: 17.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)