LP/2020/467 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruc
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 26495/2020/SBPMR/97284-M
Podnet: Podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoja bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/467
Dátum začiatku MPK: 22.10.2020
Dátum konca MPK: 11.11.2020
Novelizované predpisy: 181/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: