LP/2020/465 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Zmena štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11752/2020-2.4
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/465
Dátum začiatku MPK: 15.10.2020
Dátum konca MPK: 28.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)