LP/2020/462 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/017350/2020-422
Podnet: Iniciatívny materiál - návrh Ministerstva školstva
vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/462
Dátum začiatku MPK: 14.10.2020
Dátum konca MPK: 04.11.2020
Novelizované predpisy: 668/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Začiatok štádia: 26.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: