LP/2020/454 Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UNMS/03763/2020-211 - 012735/2020
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 498/2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/454
Dátum začiatku MPK: 23.10.2020
Dátum konca MPK: 05.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)