LP/2020/453 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10300-1256/2020
Podnet: § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Národný tripartitný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/453
Dátum začiatku MPK: 13.10.2020
Dátum konca MPK: 02.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: