LP/2020/451 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/12278/2020-732
Podnet: Na základe § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/451
Dátum začiatku MPK: 13.10.2020
Dátum konca MPK: 02.11.2020
Novelizované predpisy: 254/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)