LP/2020/45 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/007222/2020-74
Podnet: čl. V zákona č. 393/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/45
Dátum začiatku MPK: 04.02.2020
Dátum konca MPK: 24.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia: