LP/2020/445 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 25854/2020/SEKPS/76547-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/445
Dátum začiatku MPK: 08.10.2020
Dátum konca MPK: 28.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.10.2020
Ukončenie štádia: 08.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)