LP/2020/44 Návrh na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola manažmentu v Trenčíne na Vysoká škola manažmentu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/8193:3-A1100
Podnet: § 47 ods. 8 a § 102 ods. 2 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dodržanie lehoty podľa § 47 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 24.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/44
Dátum začiatku MPK: 11.02.2020
Dátum konca MPK: 18.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)