LP/2020/439 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zria
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/014816/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/439
Dátum začiatku MPK: 09.10.2020
Dátum konca MPK: 29.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 09.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 02.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: