LP/2020/437 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej a Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 151)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Rodinné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 25805/2020-M_OPVA
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/437
Dátum začiatku MPK: 08.10.2020
Dátum konca MPK: 16.10.2020
Novelizované predpisy: 176/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 08.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)