LP/2020/434 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11183/2020 - 320
Podnet: Zákon číslo 330/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
Zákon číslo 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu časovej tiesne na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy do vlády SR a do národnej rady do 15. októbra bežného roka.
Posledná zmena: 13.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/434
Dátum začiatku MPK: 06.10.2020
Dátum konca MPK: 12.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 12.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)