LP/2020/433 návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 204)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-234-3/2020
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/433
Dátum začiatku MPK: 06.10.2020
Dátum konca MPK: 14.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)