LP/2020/430 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Petra Dobeša, Igora Husa, Rastislava Jíleka, Petra Libu, Zity Pleštinskej a Vojtecha Tótha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/017086/2020 - 726
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/430
Dátum začiatku MPK: 06.10.2020
Dátum konca MPK: 14.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)