LP/2020/43 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 757 442, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Martin, okres Martin

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 08455/2020-4220-04350
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/43
Dátum začiatku MPK: 30.01.2020
Dátum konca MPK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)