LP/2020/423 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10091/2020-410
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/423
Dátum začiatku MPK: 02.10.2020
Dátum konca MPK: 22.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)