LP/2020/414 Postup pri vypracovaní návrhu projektov a investícií na podporu slovenskej ekonomiky v rokoch 2020 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011485/2020-2972
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/414
Dátum ukončenia procesu: 29.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)