LP/2020/413 Návrh Základných princípov riadenia IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 008556/2020/OL-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Hroziace značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 15.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/413
Dátum začiatku MPK: 28.09.2020
Dátum konca MPK: 02.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)