LP/2020/412 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/008814/2020-312
Podnet: zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/412
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)