LP/2020/411 Opatrenie Národnej banky Slovenska z...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-249-278
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/411
Dátum začiatku MPK: 30.09.2020
Dátum konca MPK: 20.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)