LP/2020/408 Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 20753/2020-M_OPVA
Podnet: Plán práce vlády SR na II. polrok 2020 (schválený uznesením vlády SR č. 498 z 19. augusta 2020)
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/408
Dátum začiatku MPK: 25.09.2020
Dátum konca MPK: 15.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)