LP/2020/403 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMP-1/2020
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/403
Dátum začiatku MPK: 23.09.2020
Dátum konca MPK: 06.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)