LP/2020/401 Návrh na zrušenie Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2019 – 2020 a návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 418 zo 4. septembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S15012-2020-ONK
Podnet: Iniciatívny materiál MZ SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/401
Dátum začiatku MPK: 23.09.2020
Dátum konca MPK: 06.10.2020
Dátum ukončenia procesu: 11.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)