LP/2020/400 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 05315/2020/SRD/ORM
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/400
Dátum začiatku MPK: 18.09.2020
Dátum konca MPK: 08.10.2020
Novelizované predpisy: 69/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

95/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

351/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 08.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))