LP/2020/40 Návrh na zmenu stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-2020/00367-001-PRED
Podnet: § 15 ods. 3 zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/40
Dátum začiatku MPK: 30.01.2020
Dátum konca MPK: 12.02.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 30.01.2020
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)