LP/2020/4 Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2020-2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/002313
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 26/2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/4
Dátum začiatku MPK: 08.01.2020
Dátum konca MPK: 21.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.01.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)