LP/2020/399 Návrh na pokračovanie spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/16194-54116:3-D1200
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania vládou SR do 07.10.2020.
Posledná zmena: 28.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/399
Dátum začiatku MPK: 21.09.2020
Dátum konca MPK: 25.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)