LP/2020/397 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 23868/2020-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/397
Dátum začiatku MPK: 18.09.2020
Dátum konca MPK: 08.10.2020
Novelizované predpisy: 82/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

2/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

103/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 08.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)