LP/2020/395 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Kontrolné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UNMS/03230/2020-801/011342/2020
Podnet: bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 4/2020 úlohy B.7. a B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/395
Dátum začiatku MPK: 24.09.2020
Dátum konca MPK: 14.10.2020
Novelizované predpisy: 56/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

58/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

60/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

78/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

346/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

55/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

529/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)