LP/2020/392 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Punch Precision Detva, s.r.o., IČO 51 066 246, na realizáciu investičného zámeru v Detve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 02254/2020-4220-74909
Podnet: iniciativny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/392
Dátum začiatku MPK: 16.09.2020
Dátum konca MPK: 29.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)