LP/2020/391 Návrh na doplnenie Štatútu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6520/2020/oLVPA-4
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 355 zo dňa 4. júna 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do konca septembra.
Posledná zmena: 28.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/391
Dátum začiatku MPK: 14.09.2020
Dátum konca MPK: 21.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)