LP/2020/390 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 23639/2020/SBPMR/70783-M
Podnet: v súlade s úlohou B. 2. uznesenia vlády SR č. 5/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/390

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)