LP/2020/389 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/016490/2020-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť schválenia návrhu ústavného zákona a predloženie mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2020.
Posledná zmena: 01.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/389
Dátum začiatku MPK: 11.09.2020
Dátum konca MPK: 22.09.2020
Novelizované predpisy: 493/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)