LP/2020/386 Návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-8-3/2020-OEV
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časový faktor z dôvodu splnenia predpokladaného termínu začiatku pôsobenia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 21.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/386
Dátum začiatku MPK: 11.09.2020
Dátum konca MPK: 18.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)