LP/2020/379 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23304/2020/OVPA/68211-M
Podnet: iniciatívne
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/379
Dátum začiatku MPK: 08.09.2020
Dátum konca MPK: 22.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)