LP/2020/378 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-234-102
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/378
Dátum začiatku MPK: 07.09.2020
Dátum konca MPK: 28.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 12.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 12.10.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.10.2020
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)