LP/2020/376 Koncepcia poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám prijatým na území Slovenskej republiky (HNS)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-40/2020
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
uznesenie vlády SR č. 498/2020
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/376
Dátum začiatku MPK: 07.09.2020
Dátum konca MPK: 21.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 21.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)