LP/2020/375 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2020 č. MF/015393/2020-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/015393/2020-731
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/375
Dátum začiatku MPK: 07.09.2020
Dátum konca MPK: 28.09.2020
Dátum ukončenia procesu: 09.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 30.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020