LP/2020/374 Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2020/15844:1-D1230
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/374
Dátum začiatku MPK: 16.09.2020
Dátum konca MPK: 29.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)