LP/2020/371 Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Čiernej Hore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/014842/2020-32
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: plánovaný podpis medzivládnej dohody
Posledná zmena: 23.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/371
Dátum začiatku MPK: 03.09.2020
Dátum konca MPK: 09.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)