LP/2020/370 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 22826/2020-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky z dôvodu jeho naliehavosti v termíne.
Posledná zmena: 13.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/370
Dátum začiatku MPK: 03.09.2020
Dátum konca MPK: 11.09.2020
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

600/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 25.09.2020
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)