LP/2020/369 Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/014252/2020-632
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a z dôvodu jeho naliehavosti sa postupuje podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Je potrebné zabezpečiť aby návrh zákona nadobudol účinnosť pred ďalšou splátkou osobitného odvodu, t. j. pred 25. januárom 2021. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k negatívnym dopadom na finančnú stabilitu bankového sektora.
Posledná zmena: 25.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/369
Dátum začiatku MPK: 03.09.2020
Dátum konca MPK: 11.09.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)