LP/2020/367 Akčný plán boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 2021 – 2025.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/3104
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 – zabezpečenie efektívnej a účinnej spolupráce všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného prostredia.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/367
Dátum začiatku MPK: 02.09.2020
Dátum konca MPK: 16.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)