LP/2020/365 Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o implementácii Dohody o konsolidácii ekonomických vzťahov a predbežný návrh na reštrukturalizáciu aktív EXIMBANKY SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013201/2020-333
Podnet: materiál nadväzujúci na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov schválenú uznesením vlády SR č. 211/2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie (5 dní) navrhujeme z dôvodu eliminácie hroziaceho rizika nevymožiteľnosti pohľadávok SR v zahraničí.
Posledná zmena: 16.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/365
Dátum začiatku MPK: 02.09.2020
Dátum konca MPK: 08.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: