LP/2020/363 Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu na platnosť nájomnej zmluvy č. Z/BTS/DRS-FAM/58/2020, uzatvorenej medzi spoločnosťou Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava a.s. (BTS) a Slovenským hydrometeorologickým ústavom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 21745/2020/SVAMP/6940-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/363
Dátum začiatku MPK: 05.10.2020
Dátum konca MPK: 16.10.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)