LP/2020/362 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 22370/2020/SCDPK/91679-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/362
Dátum začiatku MPK: 27.08.2020
Dátum konca MPK: 18.09.2020
Novelizované predpisy: 135/1961 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.09.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)