LP/2020/362 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22370/2020/SCDPK/64660-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/362
Dátum začiatku MPK: 27.08.2020
Dátum konca MPK: 18.09.2020
Novelizované predpisy: 135/1961 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)