LP/2020/360 Správa o stave koordinácie tvorby stanovísk a realizácie politík Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 028944/2020-EUKO-12
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/360

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia: 27.08.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)