LP/2020/353 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-8-2/2020-OEV
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: časový faktor z dôvodu splnenia predpokladaného termínu začiatku pôsobenia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Posledná zmena: 09.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/353
Dátum začiatku MPK: 02.09.2020
Dátum konca MPK: 08.09.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 02.09.2020
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)